2024 LSPSF ataskaitinė rinkiminė konferencija

LSPSF ataskaitinė rinkiminė konferencija vyks 2024 m. vasario 17 d. 11 val. J.Basanavičiaus gimnazijoje, adresu S.Konarskio 34, Vilnius.  

 

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Darbotvarkės tvirtinimas (iki 5 min).
 2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 10 min):
  2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai;
  2.2. Konferencijos pirmininko rinkimai.
 3. 2023 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų paskelbimas ir apdovanojimas.
 4. LSPSF prezidento, viceprezidentų (iki 20 min), sekretorės (iki 10 min), buhalterės (iki 10 min), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min), tarybos narių kitų federacijos pareigūnų (iki 10 min kiekvienam) ataskaitos.

PERTRAUKA (30 – 35 min) jeigu reikės.

 1. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 15 min).
 2. 2024 m. varžybų grafiko pristatymas ir patvirtinimas (iki 30 min).
 3. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas (iki 10 min).
 4. LSPSF valdymo organų rinkimai (iki 20 min):
  1. Prezidento rinkimai.
 5. Kiti klausimai (iki 1 val).