LSPSF Pareigūnai

Prezidentas / President  
Martynas Makelis
Tel. +370-683-43278
El. paštas: lspsf@lspsf.lt

Viceprezidentas (skraidyklių sportas) / Vice-President (HG) 
Saulius Guobužas
Tel.: +370-677-18088
El. paštas: saulius.guobuzas@gmail.com

Viceprezidentas (parasparnių sportas) / Vice-President (PG) 
Dainius Liegus 
Tel.: +370-672-44452
El. paštas: dainius.liegus@gmail.com

Generalinė sekretorė / General secretary of 
Dovilė Kurpytė 
Tel.: +370-693-70214
El. paštas: dovile.kurpyte@gmail.com; lspsf@lspsf.lt 

Buhalterė / Accountant
Jolanta Romanenko
Tel. +370-600-55260
El. paštas: jolanta.romanenko@gmail.com 

Tarybos narys / Board member 
Darius Lukoševičius 
Tel.: +370-622-50167
El. paštas: liotcik@gmail.com 

Tarybos narys / Board member 
Marius Šulcas
Tel. +370-670-60180
El. paštas: marius.sulc@gmail.com

Tarybos narys / Board member
Tomas Juškaitis
Tel.: +370-620-94747
El. paštas: tomas@juskaitis.com

Tarybos narys / Board member 
Audrius Petkūnas
Tel. +370-675-60264
El. paštas: bekrizes@gmail.com

Licencijavimas / Licencing
Juozas Kaunas
El. paštas: juozas.kaunas@gmail.com