Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių Sporto Federacija
Galiojančios Pilotų Licencijos

Lithuanian Hanggliding and Paragliding Federation
Pilots Valid Licences

48 93
224 246 250 268 271 278 288 289 297
322 340 352
430 441
544 546 547 555 567 568
651
756 757 760 792
856 877 890

Viso / Total: 30