Žemėlapiai

  • Lietuvos oro erdvė (OpenAir formatas) [ TXT ]
  • Oro erdvės atvaizdavimo modelis (Oro navigacija) [ URL ]
  • Informacija apie parasparnių pakilimo vietas-skraidavietes [ PDF ]
  • Parasparnių pakilimo vietų-skraidaviečių koordinatės GPX formatu (Garmin ir kitiems navigacijos įrenginiams) [ GPX ] (Neatnaujinta)
  • Parasparnių pakilimo vietų-skraidaviečių koordinatės wpt formatu (Oziexplorer ir analogiškoms programoms) [ WPT ]