Pagrindiniai dokumentai

  • FAI dokumentai [ URL ]
  • LSPSF įstatai [ PDF ]
  • Skrydžių skraidyklėmis ir parasparniais taisyklės [ DOC ]
  • Parasparnių pilotų kvalifikacijos įvertinimo sistema [ DOC ]
  • Skraidyklių pilotų kvalifikacijos įvertinimo sistema [ DOC ]
  • Rinktinių formavimo  nuostatai [ PDF ]