Teisės aktai

  • LR Aviacijos įstatymas  [ URL ]
  • LRV nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo [ URL ]
  • LRV nutarimas Dėl Skrydžių taisyklių patvirtinimo  [ URL ]
  • LR susisiekimo ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo [ URL ]
  • CAA direktoriaus įsakymas Dėl Oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo [ URL ]
  • CAA direktoriaus įsakymas Dėl informacijos apie skrydį Lietuvos Respublikos nevaldomoje oro erdvėje ir pasienio zonos dalyje, kuri ribojasi su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis [ URL ]
  • Vizualiųjų skrydžių taisyklės [ PDF ]
  • Lietuvos Respublikos oro erdves struktūra [ PDF ]
  • Lietuvos kariuomenės vado įsakymas Dėl Orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve leidimų išdavimo tvarkos tvirtinimo [ URL ]