LSPSF konferencija išrinko naujus valdymo organus

Ataskaitinėje – rinkiminėje LSPSF konferencijoje, įvykusioje 2007-03-03, išrinkta nauja LSPSF taryba:

  • LSPSF prezidentas – V. Grigoraitis
  • Viceprezidentai: L. Česnulevičius (skraidyklės) ir J. Jakovlevas (parasparniai)
  • Tarybos nariai: J. Blocha, J. Kaunas, L. Giliun

Pilnas LSPSF protokolas

Naujoji taryba iš karto pradėjo darbą, jos pirmojo posėdžio protokolą rasite čia.

LSPSF info