LSPSF konferencija – 2022 vasario 26 d. 11 val.

2022 LSPSF ataskaitinė rinkiminė konferencija:

LSPSF ataskaitinė rinkiminė konferencija vyks 2022 m. vasario 26 d. 11 val.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Žirmūnų g. 1B, Vilnius.  

 

Konferencijos darbotvarkė:

   1. Darbotvarkės tvirtinimas (iki 5 min).
   2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 10 min):
    2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai;
    2.2. Konferencijos pirmininko rinkimai.
   3. 2021 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų paskelbimas ir apdovanojimas.
   4. LSPSF prezidento, viceprezidentų (iki 20 min), sekretorės (iki 10 min), buhalterės (iki 10 min), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min), tarybos narių kitų federacijos pareigūnų (iki 10 min kiekvienam) ataskaitos.
   5. 5. PERTRAUKA (30 – 35 min) jeigu reikės.
   6. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 15 min).
   7. 2022 m. varžybų grafiko pristatymas ir patvirtinimas (iki 30 min).
   8. Informacijos apie LSPSF nario mokesčio pasikeitimus pristatymas, naujo nario mokesčio dydžio tvirtinimas (15 min).
   9. Informacijos apie parasparnių patikros laboratorijos mokesčio pasikeitimą pristatymas (10 min).
   10. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas (iki 10 min).
   11. LSPSF valdymo organų rinkimai (iki 1 val 30 min):
    1. Viceprezidentų
    2. Tarybos.
    3. Generalinio sekretoriaus.
    4. Revizoriaus.
   12. Kiti klausimai (iki 1 val).

LSPSF ataskaitinė konferencija

LSPSF konferencija vyks 2020 m. kovo 7 d. 12 val.
Vilniaus Jono Basanavičiaus Gimnazijoje Aktų salėje
(S. Konarskio g. 34, Vilnius 03127 ) .

Konferencijos dienotvarkė:

 1. Darbotvarkės tvirtinimas (iki 5 min).
 2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 10 min):
  2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai;
  2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 3. 2019 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų, padėkų  įteikimas, prizininkų bendra nuotrauka (iki 40 min).
 4. LSPSF viceprezidentų (iki 20 min), sekretorės (iki 10 min), buhalterės (iki 10 min), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min), tarybos narių (iki 10 min kiekvienam) ataskaitos.

PERTRAUKA (30 – 35 min).

 1. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 15 min).
 2. LSPSF prezidento rinkimai (iki 1 val).
 3. 2020 m. varžybų grafiko pristatymas (iki 10 min).
 4. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas (iki 10 min).
 5. Kiti klausimai (iki 1 val).
  1. Info iš Oro navigacijos