LSPSF ataskaitinė konferencija: Idėjų yra. Reikia rankų!

LSPSF konferencija vyks 2019 m. kovo 17 d. 12 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1b, Vilnius).

Konferencijos dienotvarkė:

  1. Darbotvarkės tvirtinimas (iki 5 min).
  2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 10 min): 2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai; 2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  3. 2018 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų, padėkų įteikimas, prizininkų bendra nuotrauka (iki 40 min).
  4. LSPSF viceprezidentų (iki 20 min), sekretorės (iki 10 min), buhalterės (iki 10 min), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min), tarybos narių (iki 10 min kiekvienam), prezidento (iki 30 min) ataskaitos. PERTRAUKA 30-35min.
  5. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 15 min).
  6. 2019 m. varžybų grafiko pristatymas (iki 10 min).
  7. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas (iki 10 min).
  8. LSPSF Tarybos nario(-ės) rinkimai (iki 1 val).
  9. Kiti klausimai (iki 1 val).