Lietuvos parasparnių ir skraidyklių čempionato taisyklės

Dalyvavimas

Kviečiami visi Lietuvos ir užsienio šalių (FAI narių) pilotai, turintys ne žemesnę nei ParaPro4 piloto kvalifikaciją. Užsienio pilotai privalo turėti nacionalinio aeroklubo išduotą FAI sportinę licenziją. Užsiregistruoti internetu:

parasparniai

skraidyklės

Dalyvio mokestis: 100 Lt. Dalyvio mokestį galima sumokėti pavedimu į sąskaitą arba grynais varžybų vietoje.
Į starto mokestį įeina:
– 12 startų (virs 12 – po 10 Lt pilotas moka pats);
– Paėmimas iš maršruto mikroautobusu;
– Spalvotas žemėlapis su PPM;
– Patogi aikštelė palapinėms (su dušu, WC, elektra);
– 2 vakarėliai;
– Marškinėliai;
– Diplomai, medaliai.

Komandų registracija

Maksimalus komandos dydis: 5 pilotai.
Komandą gali sudaryti klubo, miesto ar regiono pilotai.
Klubui, miestui ar regionui atstovaujančių komandų skaičius neribojamas.
Pilotai, neatstovaujantys jokiai komandai, varžybose dalyvauja asmeniškai.
Užsiregistruodamas pilotas turi nurodyti savo komandą (komandos sudėtis varžybų eigoje nekeičiama) ir komandos vadovą, atsakingą už skundų bei protestų pateikimą. Jei pilotas varžybose dalyvauja asmeniškai, už skundų bei protestų pateikimą atsakingas jis pats.

Kiekvienas pilotas privalo turėti:

– galiojančią nacionalinę licenziją;
– galiojančią FAI sportinę licenziją;
– Lietuvoje galiojantį civilinės atsakomybės draudimą 10000 EUR sumai.
– atsarginį parašiutą, šalmą;
– įrangą pakėlimui išvilktuvu;
– GPS su kabeliu į kompiuterį;

Radijo ryšys

Naudojamas FM 445.100MHz radijo ryšys (federacijos dažnis). Pirmos pagalbos, parvežimo ir kt. dažniai bus paskelbti per pirmąjį pasitarimą.

Pratimai

Atviras nuotolis, lenktynės su posūkio punktais, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų ir vėjo krypties.

Starto eilė

Atsitiktinė, burtai ištraukiami pirmojo pasitarimo metu. Rotacija nustatoma pasibaigus registracijai, priklausomai nuo pilotų skaičiaus.

Pakėlimas

Stacionariais išvilktuvais. Minimalus pakėlimo aukštis turi būti 200 m. Jei pakeliama žemiau, pilotas turi teisę perstartuoti neatidėliotinai.
Pilotai startuoja eilės tvarka. Starto laikas 30 sek. Pasiruošimo metu galioja „Push” sistema”. Kiekvieną pratimą pilotas gali startuoti neribotą startų skaičių. Po kiekvieno naujo starto, jei pilotas kirto startinį cilindrą (jis bus paskelbtas kiekvienam pratimui), prieš tai pasiektas rezultatas anuliuojamas.
Pilotas gali kreiptis į starto teisėją, norėdamas perstartuoti dėl įrangos defektų, vėjo greičio ir pan. Tokiais atvejais jis startuoja eilės gale.
Maksimalus vėjo greitis starto metu 7 m/s.
Starto maršalas turi teisę uždaryti starto langą savo nuožiūra, jei meteosalygos pasidaro pavojingos arba atsiranda kitų saugumo problemų.

Pratimų trukmė

Starto lango atidarymo bei uždarymo, finišo uždarymos, rezultatų pateikimo laikas pranešamas per kiekvienos varžybų dienos pirmąjį pasitarimą.

Rezultatatų pateikimas

GPS (Sąrašas)
Pilotai turi patys pasirūpinti visom techninėm priemonėm, kad jų GPS imtuvus būtų galima nuskaityti su CompeGPS programa.

Rezultatų skaičiavimas

Pagal GPS. Naudojama GAP sistema, programa RACE2000
Asmeninėje įskaitoje susumuojami visuose galiojančiuose pratimuose piloto surinkti taškai.
Komandinėje įskaitoje (įskaitant atvejį, kai komandą sudaro mažiau nei 5 pilotai) susumuojami trijų geriausių komandos pilotų rezultatai.

Pratimų galiojimas

Pratimas galioja, kai ne mažiau kaip 20% pilotų nuskrenda nominalų atstumą. Nominalus ir minimalus atstumai paskelbiami per pirmąjį pasitarimą priklausomai nuo oro sąlygų.

Skundai ir protestai

Kiekvienos varžybų dienos vakare paskelbiami preliminarūs rezultatai.
Pilotams rekomenduojama kaip galima greičiau pateikti reikalavimus ištaisyti pastebėtas klaidas. Raštišką skundą pateikia komandos vadovas varžybų direktoriui per 1 val. po preliminarių dienos rezultatų paskelbimo, nurodydamas pažeidimus ir priežastis. Raštišką protestą pateikia komandos vadovas varžybų direktoriui per 1 val. po galutinių dienos rezultatų paskelbimo, nurodydamas pažeidimus ir priežastis. Protesto pateikimo mokestis 50 LT, mokestis grąžinamas, jei protestas patenkinamas.

Apdovanojimas

Apdovanojami 3 geriausi skraidyklių, 3 geriausi parasparnių pilotai, bei 3 komandos

Taisyklės MS Word formate (.doc)