Lietuvos parasparnių ir skraidyklių čempionato taisyklės

Dalyvavimas

Kviečiami visi Lietuvos ir užsienio šalių (FAI narių) pilotai, turintys ne žemesnę nei ParaPro4 piloto kvalifikaciją. Užsienio pilotai privalo turėti nacionalinio aeroklubo išduotą FAI sportinę licenziją. Užsiregistruoti internetu:

parasparniai

skraidyklės

Dalyvio mokestis: 100 Lt. Dalyvio mokestį galima sumokėti pavedimu į sąskaitą arba grynais varžybų vietoje.
Į starto mokestį įeina:
– 12 startų (virs 12 – po 10 Lt pilotas moka pats);
– Paėmimas iš maršruto mikroautobusu;
– Spalvotas žemėlapis su PPM;
– Patogi aikštelė palapinėms (su dušu, WC, elektra);
– 2 vakarėliai;
– Marškinėliai;
– Diplomai, medaliai.

Komandų registracija

Maksimalus komandos dydis: 5 pilotai.
Komandą gali sudaryti klubo, miesto ar regiono pilotai.
Klubui, miestui ar regionui atstovaujančių komandų skaičius neribojamas.
Pilotai, neatstovaujantys jokiai komandai, varžybose dalyvauja asmeniškai.
Užsiregistruodamas pilotas turi nurodyti savo komandą (komandos sudėtis varžybų eigoje nekeičiama) ir komandos vadovą, atsakingą už skundų bei protestų pateikimą. Jei pilotas varžybose dalyvauja asmeniškai, už skundų bei protestų pateikimą atsakingas jis pats.

Kiekvienas pilotas privalo turėti:

– galiojančią nacionalinę licenziją;
– galiojančią FAI sportinę licenziją;
– Lietuvoje galiojantį civilinės atsakomybės draudimą 10000 EUR sumai.
– atsarginį parašiutą, šalmą;
– įrangą pakėlimui išvilktuvu;
– GPS su kabeliu į kompiuterį;

Radijo ryšys

Naudojamas FM 445.100MHz radijo ryšys (federacijos dažnis). Pirmos pagalbos, parvežimo ir kt. dažniai bus paskelbti per pirmąjį pasitarimą.

Pratimai

Atviras nuotolis, lenktynės su posūkio punktais, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų ir vėjo krypties.

Starto eilė

Atsitiktinė, burtai ištraukiami pirmojo pasitarimo metu. Rotacija nustatoma pasibaigus registracijai, priklausomai nuo pilotų skaičiaus.

Pakėlimas

Stacionariais išvilktuvais. Minimalus pakėlimo aukštis turi būti 200 m. Jei pakeliama žemiau, pilotas turi teisę perstartuoti neatidėliotinai.
Pilotai startuoja eilės tvarka. Starto laikas 30 sek. Pasiruošimo metu galioja „Push” sistema”. Kiekvieną pratimą pilotas gali startuoti neribotą startų skaičių. Po kiekvieno naujo starto, jei pilotas kirto startinį cilindrą (jis bus paskelbtas kiekvienam pratimui), prieš tai pasiektas rezultatas anuliuojamas.
Pilotas gali kreiptis į starto teisėją, norėdamas perstartuoti dėl įrangos defektų, vėjo greičio ir pan. Tokiais atvejais jis startuoja eilės gale.
Maksimalus vėjo greitis starto metu 7 m/s.
Starto maršalas turi teisę uždaryti starto langą savo nuožiūra, jei meteosalygos pasidaro pavojingos arba atsiranda kitų saugumo problemų.

Pratimų trukmė

Starto lango atidarymo bei uždarymo, finišo uždarymos, rezultatų pateikimo laikas pranešamas per kiekvienos varžybų dienos pirmąjį pasitarimą.

Rezultatatų pateikimas

GPS (Sąrašas)
Pilotai turi patys pasirūpinti visom techninėm priemonėm, kad jų GPS imtuvus būtų galima nuskaityti su CompeGPS programa.

Rezultatų skaičiavimas

Pagal GPS. Naudojama GAP sistema, programa RACE2000
Asmeninėje įskaitoje susumuojami visuose galiojančiuose pratimuose piloto surinkti taškai.
Komandinėje įskaitoje (įskaitant atvejį, kai komandą sudaro mažiau nei 5 pilotai) susumuojami trijų geriausių komandos pilotų rezultatai.

Pratimų galiojimas

Pratimas galioja, kai ne mažiau kaip 20% pilotų nuskrenda nominalų atstumą. Nominalus ir minimalus atstumai paskelbiami per pirmąjį pasitarimą priklausomai nuo oro sąlygų.

Skundai ir protestai

Kiekvienos varžybų dienos vakare paskelbiami preliminarūs rezultatai.
Pilotams rekomenduojama kaip galima greičiau pateikti reikalavimus ištaisyti pastebėtas klaidas. Raštišką skundą pateikia komandos vadovas varžybų direktoriui per 1 val. po preliminarių dienos rezultatų paskelbimo, nurodydamas pažeidimus ir priežastis. Raštišką protestą pateikia komandos vadovas varžybų direktoriui per 1 val. po galutinių dienos rezultatų paskelbimo, nurodydamas pažeidimus ir priežastis. Protesto pateikimo mokestis 50 LT, mokestis grąžinamas, jei protestas patenkinamas.

Apdovanojimas

Apdovanojami 3 geriausi skraidyklių, 3 geriausi parasparnių pilotai, bei 3 komandos

Taisyklės MS Word formate (.doc)

LSPSF Instruktoriai

Šiuo metu fedracijoje yra 10 patvirtintų skraidyklių ir parasparnių instruktorių. Visi, norintys išmokti skraidyti skraidykle ar parasparniu, turėtų kreiptis į vieną iš jų:

Vardas Pavardė Sporto šaka Miestas Tel.
1 Jevgenij Blocha Parasparniai Vilnius +370 699 53878
2 Marijus Maceina Parasparniai Panevėžys +370 699 24528
3 Rolandas Stonkus Skraidyklės Baisogala +370 686 20753
4 Romas Morkūnas Skraidyklės Baisogala +370 686 16051
5 Jurijus Jakovlevas Parasparniai Vilnius +370 659 99051
6 Gražvydas Juozėnas Parasparniai Klaipėda +370 686 76070
7 Benvenutas Ivanauskas Parasparniai Kaunas +370 682 74040
8 Stanislovas Rezgevičius Parasparniai Klaipėda +370 670 32360
9 Andrius Baltuonė Parasparniai Prienai +370 612 70845
10 Sigitas Puškorius Parasparniai Vilnius +370 698 40205

LSPSF plėtros programa 2008-2009m

Esama padėtis

Parasparnių sportas Lietuvoje sparčiai vystosi. Didžiausiuose miestuose veikia klubai, kuriuose federacijos licenzijuoti instruktoriai ruošia naujus pilotus. 2007m. galiojančius pažymėjimus turėjo 166 parasparnių pilotai. Dauguma jų sportuoja laisvalaikiu, tačiau jau susiformavo grupė sportininkų, siekiančių rezultato. Jie dalyvauja pasaulinio lygio varžybose ir sportiniai rezultatai nuolat gerėja. Parasparnių sporte ryškėja trys pakraipos: maršrutiniai skrydžiai, nusileidimo tikslumas ir akrobatika.

Maršrutiniai skrydžiai – tradicinė šio sporto pakraipa. Konkurencija pasaulyje labai didelė, į pasaulio bei kontinentinius čempionatus atranka labai griežta. Tik 3-4 Lietuvos sportininkai turi pakankamus reitingus, kad galėtų dalyvauti šiose varžybose. Geriausias Lietuvos pasiekimas – 66 vieta pasaulio reitingų lentelėje iš daugiau nei 4000 reitinguotų sportininkų. Norint siekti aukštų rezultatų, reikia pastoviai treniruotis kalnuose.

Nusileidimo tikslumas – nauja parasparnių sporto pakraipa, nereikalaujanti specifinio landšafto, lengvai organizuojama lygumose, be to patraukliausia žiūrovams. Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautinės aviacinio sporto organizacijos FAI veikloje, vystydama šią sporto pakraipą. 2007m. Lietuvoje buvo organizuotas pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas. Lietuva turi savo tarptautinės kategorijos teisėjus, kurie kviečiami į kitas šalis.

Akrobatika – pati jauniausia pakraipa, įspūdingiausia žiūrovams, bet kartu ir pati sudėtingiausia. Lietuvoje kol kas nėra sportininkų, aktyviai dalyvaujančių akrobatikos varžybose, bet jau yra potencialių pretendentų, kurie esant sąlygoms aktyviai treniruotis, galėtų siekti sportinių rezultatų.

Skraidyklės – seniausia sporto šaka, kuri pastaruoju metu atgyja. Į sportą ateina jauni pilotai, kartu su šio sporto veteranais aktyviai dalyvauja tarptautinėse varžybose.

2005-2015m. plėtros programoje numatytas tikslas prisidėti prie 2009m. organizuojamų pasaulio oro žaidynių nebeaktualus, nes Lietuva šių žaidynių organizavimą atidėjo, bet jei tokios žaidynės būtų organizuotos, federacija jau turi pakankamai resursų ir patirties, todėl galėtų prisidėti jas organizuojant surengdama parasparnių tikslaus nusileidimo varžybas.

Tikslai ir uždaviniai

Per praėjusius kelerius metus jau susiformavo rinktinės, pastoviai siekiančios sportinių rezultatų, todėl dabar svarbiausia sudaryti sąlygas joms tobulėti bei ugdyti naują sportininkų kartą, kuri papildys rinktinę po kelerių metų. Labai svarbu siekti masiškumo, įtraukti į sportą kuo daugiau naujų žmonių, ypač jaunimo. Reikia skirti daugiau dėmesio informacijos skleidimui, nes dar ne visi norintys užsiimti šiuo sportu žino kur kreiptis. Pasitaiko atvejų, kai mokymo bei įrangos pardavimo imasi neturintys reikiamos kvalifikacijos, siekiantys savanaudiškų tikslų, federacijai nepriklausantys žmonės.

Federacija nuosekliai dirbdama pasiekė, kad Lietuvos vardas tapo žinomas Pasaulio parasparnių ir skraidyklių bendruomenei. Maža šalis, neturinti kalnų, ne tik dalyvauja tarptautinėse varžybose, bet ir yra aktyvi narė tarptautinės aeronautikos federacijos FAI ir jos skraidyklių ir parasparnių komiteto CIVL veikloje, prisideda prie taisyklių kūrimo bei tobulinimo. Mūsų teisėjai kviečiami į kitas šalis padėti organizuoti varžybas.

Federacija deda daug pastangų skrydžių saugumui didinti. Sukurta veikianti pilotų mokymo ir licenzijavimo sistema. Planuojama įkurti laboratoriją parasparnių tinkamumui nustatyti ir pasiekti, kad būtų skraidoma tik patikrintais bei techniškai tvarkingais skraidymo aparatais.

Pilnas tekstas(DOC)

LSPSF info

Tikslaus nusileidimo čempionatas įvyko

Vasario 16 d., šeštadienį įvyko Lietuvos parasparnių sporto tikslaus nusileidimo čempionatas bei Atviros tikslaus nusileidimo varžybos „Trakai 2008”. Per vieną diena buvo įvykdyti 5 raundai. Dėl sniego ir per stipraus vėjo, sekmadienį pratimai nebuvo vykdomi.

Varžybose dalyvavo 33 pilotai iš Lietuvos ir užsienio. Prizines vietas užėmė:
1. Jurijus Jakovlevas
2. Antanas Jakucevičius
3. Vitalis Bogdanovičius

Asmeniniai rezultatai, Komandiniai rezultatai

Šeštadienį prasideda tikslaus nusileidimo čempionatas

Šeštadienį prasideda Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas. Varžybose jau užsiregistravo daugiau kaip 30 pilotų.

Orų prognozės žada nestiprų šiaurinių krypčių vėją bei lengvą šaltuką – apie 6 laipsnius šalčio. Jeigu viskas seksis gerai, per dieną turėtų įvykti bent trys raundai. Vakare teisėjai turės nuspręsti, ar varžybas užbaigti, ar tęsti toliau – sekmadienį meteorologai žada stiprų vėją, o pirmadienis užsienio pilotams – darbo diena. Nepriklausmai nuo teisėjų sprendimo, vakare (19 val.) visi renkasi Vilniuje, kavinėje „Užupio sodas” (Zarasų g. 5). Kviečiame prisijungti!

LSPSF info

Licenzijas bus galima prasitęsti prieš varžybas

Vasario 16 d. 8:00-9:00 Kyviškėse bus galima prasitęsti LSPSF piloto pažymėjimą 2008m. Pratęsimo kaina – 20 Lt. Taip pat bus galima pratęsti FAI sportinės licenzijos galiojimą. Kaina – 40Lt.

Lietuvos pilotai, neturintys galiojančio LSPSF piloto pažymėjimo, į varžybas priimami nebus, o neturintys galiojančios FAI licenzijos, galės dalyvauti Lietuvos čempionato įskaitoje, bet nedalyvaus FAI II kat. varžybų įskaitoje.Užsienio pilotai, pateikę galiojančias FAI bei nacionalines licenzijas, dalyvaus FAI II kat. varžybose.

Lietuvos pilotai, Iš viso neturintys LSPSF piloto pažymėjimo ir norintys dalyvauti varžybose, turi kuo skubiau kreiptis į LSPSF generalinę sekretorę Vilmą tel. 370 614 25981

LSPSF info

Lietuvos parasparnių sporto tikslaus nusileidimo čempionatas 2008

Organizacinio komiteto vardu kviečiame visus Lietuvos ir užsienio pilotus dalyvauti Lietuvos tikslaus nusileidimo varžybose.
Lietuvos parasparnių sporto tikslaus nusileidimo čempionatas vyks 2008 vasario 15-17 dienomis Kyviškėse.

Kviečiame dalyvauti visus licenciją turinčius Lietuvos pilotus (t.y. ir ką tik iškeptus trečios kategorijos pilotus). Naujokai, sukruskite: proga nukauti Lietuvos čemionato medalį ir taip nušluostyti nosį seniams nedažnai pasitaiko!

Kartu vyks ir FAI 2 kategorijos varžybos „Trakai Open 2008”. Jose gali dalyvauti ir garbingus taškus pasaulio parasparnių TN reitinge pelnyti pilotai, turintys FAI licenciją.

Nepatingėkite apsilankyti www.orosvente.lt

Jums rūpimus klausimus siųskite info(eta)orosvente.lt

Prisiregistravę pilotai

Nepraleiskite progos pabendrauti su giminingos dvasios zmonemis, pasivarzyti!

2008 m Vasario 15 d – trenicuočių diena. Treniruočių dieną pilotai už pakilimus išvilktuvu moka patys.
Vieno pakilimo kaina – 10 lt.