Kasmetinė LSPSF konferencija

Dienotvarkė:
1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretorės.
2. Klubų ataskaitos.
3. Prezidento, tarybos rinkimai
4. Naujų narių – klubų priėmimas.
5. LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.
6. Varžybų grafiko 2009m. ir rinktinės tvirtinimas.
7. LSPSF taurės nugalėtojų bei rezultatų paskelbimas.
8. Pasiruošimas parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatui 2009.
9. Delegatų į LAK konferenciją rinkimai.
10. Einamieji klausimai.

Kiekvienas klubas – LSPSF narys deleguoja du atstovus. Jie turi turėti raštiškus įgaliojimus.

Kviečiame visus, norinčius dalyvauti.