LSPSF rinkiminė-ataskaitinė konferencija – 2018-03-04

LSPSF konferencija vyks 2018 m. kovo 4 d. 12 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1b, Vilnius).

1. Darbotvarkės tvirtinimas – iki 5 min.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai – iki 10 min.:
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai.
2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. Nario pašalinimas iš LSPSF (iki 10 min.).
4. 2017 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas (iki 30 min.).
5. LSPSF prezidento (iki 10 min.), viceprezidentų (iki 20 min.), sekretorės (iki 10 min.), buhalterės (iki 10 min.), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min.) ataskaitos – iki 1 val. bendrai.

PERTRAUKA – 30-35 min.

6. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam) – iki 1 val. 15 min.
7. 2018 m. varžybų grafiko pristatymas – iki 10 min.
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas – iki 10 min.
9. LSPSF įstatų keitimas – iki 15 min.
10. LSPSF valdymo organų rinkimai (iki 1 val. 30 min.):
10.1. Prezidento
10.2. Viceprezidentų
10.3. Tarybos narių
10.4. Generalinio sekretoriaus
11. kiti klausimai – iki 1 val.

Kadangi ši konferencija rinkiminė ir kiekvieno jūsų balsas yra svarbus – kviečiame aktyviai dalyvauti!