LSPSF metinė ataskaitinė konferencija – 2017-02-25

LSPSF konferencija vyks 2017 m. vasario 25 d. 12 val. KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete (Studentų g. 56, Kaunas) – 154 auditorija.

1. Darbotvarkės tvirtinimas – iki 5 min.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai – iki 10 min.:
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai.
2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. 2016 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir klubinių varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
4. LSPSF prezidento (iki 10 min.), viceprezidentų (iki 20 min.), sekretorės (iki 10 min.), buhalterės (iki 10 min.) ataskaita – iki 50 min. bendrai.

PERTRAUKA – 30-35 min.

5. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam) – iki 1 val. 15 min.
6. 2017 m. varžybų grafiko pristatymas – iki 10 min.
7. Naujo tarybos nario rinkimai.
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas – iki 10 min.
9. Parasparnių patikros taisyklių galiojimo išaiškinimas – iki 15-30 min.
10. kiti klausimai – iki 1 val.

Kviečiame dalyvauti!

Konferencijos protokolas