LSPSF metinė ataskaitinė konferencija – 2016-02-27

LSPSF konferencija vyks 2016 m. vasario 27 d. 12 valandą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1b, Vilnius).

1. Darbotvarkės tvirtinimas – iki 5 min.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai – iki 10 min.:
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai.
2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. Naujų narių priėmimas: klubų prisistatymas (iki 5 min.), aptarimas – (iki 5 min.), balsavimas.
4. 2015 m. LLL ir LSPSF taurės varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas – iki 30 min.
5. LSPSF prezidento (iki 10 min.), viceprezidentų (iki 20 min.), sekretorės (iki 10 min.) ataskaita – iki 40 min. bendrai.
6. Finansininko, revizoriaus ataskaita – iki 20 min. bendrai.

PERTRAUKA – 30-35 min.

7. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam) – iki 1 val. 15 min.
8. 2016 m. varžybų grafiko pristatymas – iki 10 min.
9. Parasparnių patikros taisyklių pristatymas – iki 15-30 min.
10. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas – iki 10 min.
11. kiti klausimai – iki 1 val.

Kviečiame dalyvauti!

Konferencijos protokolas