LSPSF rinkiminė-ataskaitinė konferencija – 2015-03-01

LSPSF konferencija vyks 2015 m. kovo 1 d. 12 valandą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1b, Vilnius).

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai – 10 min.:
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai.
2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės ataskaita – 30 min.
4. Finansininko, revizoriaus ataskaita – 10 min.
5. Klubų ataskaitos – po 5 min.

PERTRAUKA – 30 min.

6. LSPSF valdymo organų rinkimai:
6.1. Prezidento
6.2. Viceprezidentų
6.3. Tarybos narių
6.4. Generalinio sekretoriaus
6.5. Revizoriaus
7. 2014 m. LSPSF taurės varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
8. 2015 m. varžybų grafiko pristatymas.
9. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas – 10 min.
10. kiti klausimai – 1 val.

Kadangi ši konferencija rinkiminė ir kiekvieno jūsų balsas yra svarbus – kviečiame aktyviai dalyvauti!

2015-03-19: Konferencijos protokolas.