LSPSF konferencija – 2013-02-23

LSPSF konferencija vyks 2013 m. vasario 23 d. 11 valandą „Šarūno” viešbutyje (Raitininkų g. 4, Vilnius), 2 salėje.

Konferencijos darbotvarkė ir reglamentas:
1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai – 10 min.:
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai.
2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
3. Naujų narių priėmimas: klubų prisistatymas iki 5 min., aptarimas – iki 5 min., balsavimas.
4. LAK prezidento pasisakymas.
5. 2012 m. LSPSF varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai.
6. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės ataskaita – 30 min.
7. Finansininko, revizoriaus ataskaita – 10 min.
8. Klubų ataskaitos – po 5 min.

PERTRAUKA – 30 min.

9. 2013 m. varžybų grafiko tvirtinimas – 30 min.
10. Naujo tarybos nario ir generalinės sekretorės rinkimai – 30 min.
11. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas – 10 min.
12. LSPSF lėšų skirstymo prioritetų svarstymas – 30 min.
13. kiti klausimai – 1 val.

Kviečiame dalyvauti!