LSPSF konferencija vyks sausio 23d.

Dienotvarkė:

1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretorės.
2. Klubų ataskaitos.
3. Kandidatų į LAK konferenciją rinkimas
3. Varžybų grafiko 2010m. tvirtinimas.
4. LSPSF taurės nugalėtojų bei rezultatų paskelbimas.
5. Pasiruošimas Trakų oro festivliui – 2010.
6. Einamieji klausimai.