LSPSF plėtros programa 2008-2009m

Esama padėtis

Parasparnių sportas Lietuvoje sparčiai vystosi. Didžiausiuose miestuose veikia klubai, kuriuose federacijos licenzijuoti instruktoriai ruošia naujus pilotus. 2007m. galiojančius pažymėjimus turėjo 166 parasparnių pilotai. Dauguma jų sportuoja laisvalaikiu, tačiau jau susiformavo grupė sportininkų, siekiančių rezultato. Jie dalyvauja pasaulinio lygio varžybose ir sportiniai rezultatai nuolat gerėja. Parasparnių sporte ryškėja trys pakraipos: maršrutiniai skrydžiai, nusileidimo tikslumas ir akrobatika.

Maršrutiniai skrydžiai – tradicinė šio sporto pakraipa. Konkurencija pasaulyje labai didelė, į pasaulio bei kontinentinius čempionatus atranka labai griežta. Tik 3-4 Lietuvos sportininkai turi pakankamus reitingus, kad galėtų dalyvauti šiose varžybose. Geriausias Lietuvos pasiekimas – 66 vieta pasaulio reitingų lentelėje iš daugiau nei 4000 reitinguotų sportininkų. Norint siekti aukštų rezultatų, reikia pastoviai treniruotis kalnuose.

Nusileidimo tikslumas – nauja parasparnių sporto pakraipa, nereikalaujanti specifinio landšafto, lengvai organizuojama lygumose, be to patraukliausia žiūrovams. Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautinės aviacinio sporto organizacijos FAI veikloje, vystydama šią sporto pakraipą. 2007m. Lietuvoje buvo organizuotas pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas. Lietuva turi savo tarptautinės kategorijos teisėjus, kurie kviečiami į kitas šalis.

Akrobatika – pati jauniausia pakraipa, įspūdingiausia žiūrovams, bet kartu ir pati sudėtingiausia. Lietuvoje kol kas nėra sportininkų, aktyviai dalyvaujančių akrobatikos varžybose, bet jau yra potencialių pretendentų, kurie esant sąlygoms aktyviai treniruotis, galėtų siekti sportinių rezultatų.

Skraidyklės – seniausia sporto šaka, kuri pastaruoju metu atgyja. Į sportą ateina jauni pilotai, kartu su šio sporto veteranais aktyviai dalyvauja tarptautinėse varžybose.

2005-2015m. plėtros programoje numatytas tikslas prisidėti prie 2009m. organizuojamų pasaulio oro žaidynių nebeaktualus, nes Lietuva šių žaidynių organizavimą atidėjo, bet jei tokios žaidynės būtų organizuotos, federacija jau turi pakankamai resursų ir patirties, todėl galėtų prisidėti jas organizuojant surengdama parasparnių tikslaus nusileidimo varžybas.

Tikslai ir uždaviniai

Per praėjusius kelerius metus jau susiformavo rinktinės, pastoviai siekiančios sportinių rezultatų, todėl dabar svarbiausia sudaryti sąlygas joms tobulėti bei ugdyti naują sportininkų kartą, kuri papildys rinktinę po kelerių metų. Labai svarbu siekti masiškumo, įtraukti į sportą kuo daugiau naujų žmonių, ypač jaunimo. Reikia skirti daugiau dėmesio informacijos skleidimui, nes dar ne visi norintys užsiimti šiuo sportu žino kur kreiptis. Pasitaiko atvejų, kai mokymo bei įrangos pardavimo imasi neturintys reikiamos kvalifikacijos, siekiantys savanaudiškų tikslų, federacijai nepriklausantys žmonės.

Federacija nuosekliai dirbdama pasiekė, kad Lietuvos vardas tapo žinomas Pasaulio parasparnių ir skraidyklių bendruomenei. Maža šalis, neturinti kalnų, ne tik dalyvauja tarptautinėse varžybose, bet ir yra aktyvi narė tarptautinės aeronautikos federacijos FAI ir jos skraidyklių ir parasparnių komiteto CIVL veikloje, prisideda prie taisyklių kūrimo bei tobulinimo. Mūsų teisėjai kviečiami į kitas šalis padėti organizuoti varžybas.

Federacija deda daug pastangų skrydžių saugumui didinti. Sukurta veikianti pilotų mokymo ir licenzijavimo sistema. Planuojama įkurti laboratoriją parasparnių tinkamumui nustatyti ir pasiekti, kad būtų skraidoma tik patikrintais bei techniškai tvarkingais skraidymo aparatais.

Pilnas tekstas(DOC)

LSPSF info