Vykstantiems į užsienio varžybas nuspręsta apmokėti starto mokesčius

Federacijos taryba savo posėdyje, įvykusiame 2007-01-28, sprendė biudžeto paskirstymą 2008m. sporto renginiams.
Nutarta: likviduoti visas federacijos skolas, likusius pinigus paskirstyti taip:

 1. Apmokėti startinius mokesčius visiems, padavusiems paraiškas vykti į užsienio varžybas:
  Trofeo Montegrappa (skraidyklės) 7x350Lt 2450Lt
  Europos skraidyklių čempionatas 3x1450Lt 4350Lt
  Europos parasparnių čempionatas 4x1555Lt 6220Lt
  US Paragliding Nationals 1x960Lt 960Lt
  HG pre-worlds 3x1200Lt 3600Lt
  Pre PWCA Placivel (Venesuela) 1x420Lt 420Lt
  Tikslaus nusileidimo Europos čemp. 5x828Lt + 1x414Lt 4554Lt
  Tikslaus nusileidimo Pre world 6x172Lt 860Lt
  Viso   23414Lt
 2. Rezervuoti 7000Lt Lietuvos skraidyklių ir parasparnių čempionatui (XC) pravesti,
 3. Rezervuoti 5000Lt Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatui pravesti,
 4. Sumokėti nario mokestį LAK (~1000Lt) (iš lėšų, surinktų už licenzijas),
 5. Rezervuoti 1000Lt LSPSF taurės (neakivaizdinių varžybų internete) pravedimui.
 6. likusias lėšas (apie 7000Lt) o taip pat visas kitas planuotas, bet nepanaudotas lėšas
  panaudoti kelionių į aukščiau išvardintas varžybas apmokėjimui, jei sportininkai pristatys
  varžybų protokolus (su organizatorių parašais). Pinigai bus paskirstomi atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.

LSPSF info